Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 72

1234

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 mgr Karol Popławski - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-11-22 zobacz
2 mgr Michał Gołębiowski - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-11-09 zobacz
3 mgr Piotr Filipiak - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-11-04 zobacz
4 mgr Grzegorz Ufnal - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-10-27 zobacz
5 mgr Filip Stradomski - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-10-20 zobacz
6 mgr Łukasz Witkowski - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-09-23 zobacz
7 mgr Sebastian Koskowski - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-09-20 zobacz
8 mgr Sylwia Mazur - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-09-09 zobacz
9 mgr Małgorzata Ćwil - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-09-09 zobacz
10 mgr Marcin Łukaszewicz - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-09-09 zobacz
11 mgr Sylwia Hałas-Dej - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-09-09 zobacz
12 mgr Karen Chaczbabian - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-09-09 zobacz
13 mgr Adam Łukojć - obrona rozprawy doktorskiej arombel arombel 2021-09-09 zobacz
14 mgr Joanna Marczewska - Obrona rozprawy doktorskiej MACIEJ SADOWSKI 2021-07-08 zobacz
15 mgr Adam Błaszko - Obrona rozprawy doktorskiej MACIEJ SADOWSKI 2021-07-01 zobacz
16 mgr Anna Grzywińska-Okoń - Obrona rozprawy doktorskiej MACIEJ SADOWSKI 2021-06-29 zobacz
17 mgr Krzysztof Zygrzak - Obrona rozprawy doktorskiej MACIEJ SADOWSKI 2021-06-28 zobacz
18 Opis dokumentu publicznego MACIEJ SADOWSKI 2021-06-21 zobacz
19 Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem MACIEJ SADOWSKI 2021-06-17 zobacz
20 Wzór dyplomu ukończenia studiów na ALK MACIEJ SADOWSKI 2021-06-17 zobacz
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się